Permakultur

På Elmegården ønsker vi at bygge på principperne for permakultur og etablere både køkkenhaver og madskove efter disse principper.

Permakultur eller Permanent Agriculture betyder “vedvarende kultur”. Begrebet stammer fra et planlægningssystem for jordbrug, hvor man arbejder med forudsætninger for en vedvarende dyrkning. Dvs. at monokulturelle systemer erstattes af polykulturel opbygning af produktion, bosætninger og forsyninger. Det hele sker på baggrund af naturlige mønstre.

 

 

 

 

 

Permakultur har tre hovedtemaer:

  1. En etik, der kræver hensyntagen til jorden som en helhed, og ikke blot favorisere mennesker på bekostning af andre levende organismer . Der ligger det hensyn i det, at med respekt for alle, så bør man bestræbe at have en “retfærdig fordeling” (dvs. grænser for vækst i befolkningstal og forbrug og krav om en retfærdig fordeling af ressourcer, som kan fremme hensyntagen til hele jorden og ikke kun mennesker). I den sammenhæng lægger permakultur som bevægelse vægt på det personlige ansvar for konsekvenserne af egne handlinger
  2. Økologiske principper, der stammer fra iagttagelse af naturlige systemer
  3. Designværktøjer og –fremgangsmåder, der giver enkeltpersoner eller grupper mulighed for at samle strategiske, planlægningsmæssige og håndgribelige elementer til et “mønster” eller en “arbejdsplan”, som kan iværksættes og vedligeholdes med et minimalt forbrug af ressourcer.